Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2024

Ο Σύλλογος Αποφοίτων σε συνεργασία με το Νοσοκομείο "ο Άγιος Σάββας", την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024, διοργάνωσε την ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας στις εγκαταστάσεις της Σχολής για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς και ιδιαίτερης συμβολικής κίνησης προς το σύνολο των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα υγείας και των οποίων η ζωή πάρα πολλές φορές εξαρτάται από την προσφορά αίματος από εθελοντές αιμοδότες αλλά και από το ευρύτερο οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον.

Η δημιουργία θυρίδας αίματος στα στοιχεία του Συλλόγου μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα αποδείχτηκε σημαντική και χρήσιμη σε ανθρώπους που χρειάστηκαν αίμα και απευθύνθηκαν στο Σύλλογο. Άνθρωποι οι οποίοι είτε άμεσα είτε έμμεσα σχετίζονται με την Ελληνογαλλική Σχολή, κάλυψαν άμεσα την ανάγκη τους σε μια κρίσιμη για αυτούς χρονική στιγμή της ζωής τους.

Δυστυχώς η συμμετοχή δεν ήταν η αναμενόμενη για το πλήθος των ανθρώπων που συνδέονται με έναν εκπαιδευτικό οργανισμό όπως η Ελληνογαλλική Σχολή. Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ζωντανή αυτή την μεγάλη προσπάθεια θα πρέπει να δείξουμε έμπρακτα την συμμετοχή μας, η συμμετοχή είναι εθελοντική αλλά η αξία της μεγάλη! Αγκαλιάστε με ζέση τον Σύλλογο και την αιμοδοσία! Προσφέρετε αίμα και λίγο από τον χρόνο σας και σώστε ζωές!....